Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Publicaties

omslag Kracht + vorm (3e druk)

Kracht + vorm (3e druk)

Jaap Oosterhoff en Walter Spangenberg, Kracht + vorm. Inleiding in de constructieleer van bouwwerken, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2023 (3e druk), ISBN 978-90-75146-09-7, formaat 23x25 cm, 248 p.

prijs: normaal € 59,50   bedrijfsleden BmS: € 54,00

download:

inhoud.pdf

Kracht + vorm behandelt de constructies van bouwwerken als inleiding tot het vakgebied van constructief ontwerpen. Constructies zorgen ervoor dat bouwwerken niet omvallen en instorten. Het boek is bestemd voor studenten in het eerste jaar van de opleidingen Civiele Techniek en Bouwkunde van universiteiten, hogescholen en academies van bouwkunst.

In een aantal oriënterende hoofdstukken wordt kennis gemaakt met de bouwwerken van de civiele techniek (met name gebouwen en bruggen) en met de bijbehorende constructies, inclusief begrippen en benamingen. De meest gebruikte materialen hout, steen, staal en beton komen aan de orde. De essenties van het construeren komen naar voren in de hoofdstukken over belastingen van gebouwen, krachten in constructies, stabiliteit, vormveranderingen en veiligheid. Er is een apart hoofdstuk over duurzaamheid van constructies en een inleiding over de fundering van bouwwerken.

Kracht + vorm bevat talloze tekeningen en foto's die de aard van het vakgebied op toegankelijke manier illustreren.