Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Publicaties

omslag Richtlijn sandwichpanelen (RS 1990)

Richtlijn sandwichpanelen (RS 1990)

Reken- en beproevingsmethoden ter bepaling van sterkte en stijfheid van sandwichpanelen (RS 1990) , Centrum Staal/Staalbouwkundig Genootschap, Rotterdam 1991, ISBN 90-5249-006-6, formaat A4, 68 p.

prijs: normaal € 30,00   bedrijfsleden BmS: € 24,00

De RS 1990 handelt over sandwichpanelen opgebouwd uit twee vlakke of geprofileerde metalen huiden met daartussen een stijf en thermisch isolerend kernmateriaal van minerale wol of kunststofschuim. De volgende aspecten komen aan de orde: grenstoestanden, rekenwaarden van belastingen en materiaalgrootheden, rekenprocedure, doorsnedecontrole, bevestigingen, vervormingen en beproevingsmethoden.
De RS 1990 is voor een groot gedeelte gebaseerd op de bestaande ECCS-richtlijn voor sandwichpanelen en sluit derhalve aan bij Europese ontwikkelingen. Ook is rekening gehouden met de nieuw te verschijnen normen voor de berekening van bouwconstructies (TGB 1990).