Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Publicaties

omslag Brandveiligheid: ontwerpen en toetsten (E)

Brandveiligheid: ontwerpen en toetsten (E)

B. Kersten, Brandveiligheid: ontwerpen en toetsten. Deel E. Rekenen aan brandveiligheid, SBR, Rotterdam 2012 (5e druk), ISBN 978-90-5367-553-3, formaat A4, 86 p.

prijs: normaal € 74,00   bedrijfsleden BmS: € 69,50


Eerder rekenen in het ontwerpproces bespaart u tijd en geld. Dit geldt ook voor het rekenen aan brandveiligheid. Hebt u weinig ervaring met dit soort berekeningen? Dan is deze publicatiegeschikt voor u! Deel E van het handboek 'Brandveiligheid: ontwerpen en toetsen' bevat zeer praktische instructies, waarmee ook niet-deskundigen zich aan berekeningen kunnen wagen. De inhoud sluit aan op het Bouwbesluit 2012.

INHOUD
1. Inleiding
2. Algemene principes
3. Bepalingsmethoden gebouw algemeen
4. Bepalingsmethoden gericht op het beheersen van brand
5. Bepalingsmethoden gericht op vluchten

Gerubriceerd naar drie hoofdgroepen komen de volgende vijftien onderwerpen aan bod.

Uitgangspunten gebouw
1. Gebouwhoogte;
2. Maximaal aantal toegestande aanwezigen van een ruimte en/of gebouw.

Beheersbaarheid van brand
3. Vuurbelasting;
4. Brandoverslag tussen gebouwen;
5. Brandoverslag tussen bouwlagen;
6. Brandoverslag in het horizontale vlak;
7. Brandoverslag naar een opgaande gevel.

Veilig vluchten
8. Loopafstand;
9. Plaats, aantal en breedte van (nood)uitgangen;
10. Aantal en plaats trappenhuizen;
11. Draairichting van vluchtdeuren;
12. Opvangcapaciteit;
13. Doorstroomcapaciteit;
14. Ontruimingstijd van ruimten;
15. Ontruimingstijd gebouw.

Het complete handboek bestaat uit de delen A t/m F. Deze delen zijn ook (met korting) als complete set te bestellen.