Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Publicaties

omslag Schijfwerking Kip 2.00

Schijfwerking Kip 2.00

C.A. Dol, Schijfwerking Kip 2.00 (Schijfwerking Kip 2.00), Bouwen met Staal, Zoetermeer 2014.

prijs: normaal € 320,00   bedrijfsleden BmS: € 260,00

Het rekenprogramma 'Schijfwerking Kip' rekent geprofileerde staalplaten door als steun tegen kip door schijfwerking en toetst de ligger op kipstabiliteit. De basis voor het programma is bijlage B van de richtlijn RMBS 2000. Staalconstructiebedrijven, ingenieursbureaus en bouwtoezichten kunnen hiermee gangbare staalconstructies berekenen en toetsen. De gebruiker selecteert of definieert de dakplaat, de dakliggers, de belastingen en de bevestigingsmiddelen. Het resultaat is een berekening die direct bij de bouwaanvraag kan worden ingediend.

Het programma berekent de sterkte en de stijfheid van een zogenaamd 'schuifpaneel' of 'horizontale ligger'. De flenzen van deze (denkbeeldige) ligger zijn de dakliggers, terwijl de dakplaten het lijf vormen. Het programma controleert niet de weerstand en de verticale doorbuiging van de dakplaten zelf. De verschillen met versie 1.02 zijn de volgende.

• Versie 2.00 gebruikt de Eurocode-notatie, de optie van lijfperforaties is opgenomen, de mogelijkheid van daksparingen is nu onderdeel van het pakket en er kunnen meer verbindingsmiddelen met ETA (Europese Technische goedkeuring) worden geselecteerd.

• Versie 2.00 draait op Windows 7 (en hoger).