Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Publicaties

omslag Staal-beton (Eurocode 4)

Staal-beton (Eurocode 4)

J.W.B. Stark en R.J. Stark, Staal-beton. Toepassing en berekening van staal-beton constructies voor gebouwen volgens Eurocode 4 bij normale temperatuur en brand, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2009, ISBN 978-90-72830-83-8, formaat 23x25 cm, 228 p.

prijs: normaal € 92,50   bedrijfsleden BmS: € 82,50

'Staal-beton' behandelt in zes hoofdstukken de toepassing en de berekening van staal-beton constructies voor gebouwen volgens Eurocode 4. • Hoofdstuk 1 geeft een algemeen overzicht van de kenmerken, de ontwerp- en uitvoeringsaspecten en de toepassingsmogelijkheden van staal-beton liggers, staalplaat-betonvloeren en staal-beton kolommen. Aan de hand van vier recente Nederlandse projecten worden de voor- en nadelen van de verschillende constructieve oplossingen besproken. • Hoofdstukken 2 t/m 5 behandelen in detail de berekening van respectievelijk liggers, vloeren, kolommen en verbindingen in staal-beton bij normale temperatuur en bij brand. De gegeven rekenmethoden en toetsingsregels zijn gebaseerd op NEN-EN 1994-1-1 en NEN-EN 1994-1-2. Het gebruik van de toetsingsregels uit de Eurocodes wordt toegelicht met een groot aantal uitgewerkte rekenvoorbeelden. • Hoofdstuk 6 ten slotte geeft een volledige berekening van de constructie van een bioscoopzaal in staal-beton bestaande uit hoofdliggers, raveelligers en kolommen. De auteurs – prof.ir. J.W.B. Stark en ing. R.J. Stark – zijn ervaren docenten aan de TU Delft en TU Eindhoven op het gebied van staal-beton constructies. Ook verzorgen ze cursussen over dit onderwerp. Op grond van hun ervaring is de inhoud van dit boek primair gericht op het onderwijs. Met de opgenomen aanwijzingen voor de toetsing volgens de Eurocodes en de vele rekenvoorbeelden vormt de stof ook een nuttig rekengereedschap voor de constructeur in de praktijk en een handleiding voor toezichthoudende instanties. 'Staal-beton' is het eerste boek in een nieuwe serie studieboeken – als opvolger van de serie '(Over)spannend staal' – die geheel aansluit op de Eurocodes. Inmiddels zijn ook verschenen: • A.F. Hamerlinck, 'Brand. Brandveiligheid en berekening van de brandwerendheid van staalconstructies voor gebouwen volgens Eurocode 3', Zoetermeer 2010, 148 p. • H.H. Snijder en H.M.G.M. Steenbergen, 'Krachtswerking. Grondslagen voor het berekenen en toetsen van staalconstructies voor gebouwen volgens Eurocode 0, 1 en 3', Zoetermeer 2011, 284 p. • J.W.B. Stark, 'Verbinden. Kenmerken van verbindingen in staalconstructies en het berekenen van mechanische verbindingsmiddelen en lassen volgens Eurocode 3', Zoetermeer 2012, 208 p.