Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Publicaties

omslag Kolomvoetplaatverbindingen

Kolomvoetplaatverbindingen

D.A. Hordijk en J.W.B. Stark, Kolomvoetplaatverbindingen.. Aanbevelingen voor de berekening volgens de Eurocodes (CUR/BmS-rapport 10), Bouwen met Staal en CUR Bouw & Infra, Zoetermeer/Gouda 2009 (2e oplage, incl. Corrigendum 2, 16 oktober 2010), ISBN 978-90-72830-82-1, formaat 18x24 cm, 104 p.

prijs: normaal € 85,00   bedrijfsleden BmS: € 75,00

De wijze waarop kolomvoetplaatverbindingen moeten worden ontworpen en berekend is om verschillende redenen niet duidelijk voor veel constructeurs. 'Kolomvoetpaatverbindingen' biedt de constructeur in zijn dagelijkse praktijk een hulpmiddel bij het berekenen van kolomvoetplaatverbindingen en geeft voor de meest voorkomende situaties van eenvoudige kolomvoetplaatverbindingen rekenregels. Gekozen is voor een praktische aanpak, waarbij de nadruk ligt op operationele rekenregels. Uitgebreide theoretische beschouwingen zijn daarom vermeden. Waar nodig zijn de theoretische achtergronden in een toelichting opgenomen. 'Kolomvoetpaatverbindingen' maakt als CUR/BmS-rapport 10 deel uit van de serie gemeenschappelijke publicaties van Bouwen met Staal en CUR Bouw & Infra.