Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Publicaties

omslag Brand (Eurocode 3)

Brand (Eurocode 3)

A.F. Hamerlinck, Brand. Brandveiligheid en berekening van de brandwerendheid van staalconstructies voor gebouwen volgens Eurocode 3, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2010, ISBN 978-90-72830-85-2, formaat 23x25 cm, 148 p.

prijs: normaal € 57,50   bedrijfsleden BmS: € 53,00

Het boek Brand maakt ook deel uit van de bundel (met korting) C-A-L-A-M-I-T-E-I-T-E-N, zie: http://publicaties.bouwenmetstaal.nl/1613/Brand-plus-Leren-van-instortingen/

Brand behandelt in de eerste drie hoofdstukken het onderwerp brandveiligheid en de berekening van de brandwerendheid van staalconstructies voor gebouwen volgens Eurocode 3.
• Hoofdstuk 1 omschrijft de doelstellingen van brandveiligheid aan de hand van het gedrag van een brand en bespreekt de maatregelen die een ontwerper kan nemen om te voldoen aan de eisen voor brandveiligheid volgens het Bouwbesluit.
• Hoofdstuk 2 gaat over het berekenen van de brandwerendheid van een staalconstructie met betrekking tot bezwijken. Het eenvoudige berekeningsmodel is geschikt voor trekstaven, niet-kipgevoelige liggers, kolommen én kipgevoelige liggers. Het geavanceerde rekenmodel wordt gebruikt voor de berekening van geïntegreerde liggers, zowel onbekleed als bekleed.
• Hoofdstuk 3 behandelt het onderwerp fire safety engineering; een relatief nieuw vakgebied, waarbij fysische modellen worden gebruikt om het gedrag van een brand – en het effect hiervan op bouwwerken en de gebruikers – te beschrijven. Er worden vier situaties besproken die met fire safety engineering in de praktijk al zijn te berekenen, namelijk: staalconstructies bij een natuurlijke brand (zonder én met flashover), staalconstructies die zich buiten het gebouw bevinden in de buitenlucht én het systeemgedrag van een staalconstructie met een staalplaat-betonvloer bij een standaardbrand.
• Hoofdstuk 4 tenslotte bevat elf ontwerptabellen voor het eenvoudig bepalen van onder meer de reductiefactor op de sterkte, de doorsnedeklasse en de kritieke staaltemperatuur.
De auteur – dr.ir. Ralph Hamerlinck – heeft een grote ervaring als adviseur, docent en auteur op het gebied van brandveiligheid. Ook is hij nauw betrokken bij de ontwikkelingen in regelgeving en normen over brandveiligheid.

Brand is het tweede boek in een nieuwe serie studieboeken – als opvolger van de serie '(Over)spannend staal' – die geheel aansluit op de Eurocodes. Inmiddels zijn ook verschenen:
• J.W.B. Stark en R.J. Stark, 'Staal-beton. Toepassing en berekening van staal-beton constructies voor gebouwen volgens Eurocode 4 bij normale temperatuur en brand', Zoetermeer 2009, 228 p.
• H.H. Snijder en H.M.G.M. Steenbergen, 'Krachtswerking. Grondslagen voor het berekenen en toetsen van staalconstructies voor gebouwen volgens Eurocode 0, 1 en 3', Zoetermeer 2011, 284 p.
• J.W.B. Stark, 'Verbinden. Kenmerken van verbindingen in staalconstructies en het berekenen van mechanische verbindingsmiddelen en lassen volgens Eurocode 3', Zoetermeer 2012, 208 p.
• J.W.B. Stark en J. Wardenier, 'Knopen. Berekenen van geboute en gelaste verbindingen in raamwerken en in buisconstructies Eurocode 3', Zoetermeer 2014, 252 p.

Bij de nieuwe serie Eurocode-studieboeken zijn ook te gebruiken:
Staalprofielen. Technische gegevens, weerstanden en brandwerendheid volgens Eurocode 3 van de meest gangbare profielen, Zoetermeer 2012 (2e druk), 238 p.
• B. Potjes, H.H. Snijder en H.M.G.M. Steenbergen, GTS 2013. Grafieken en tabellen voor staal en staalconstructies voor gebouwen gebaseerd op Eurocode 0, 1 en 3, Zoetermeer 2013, 176 p.