Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Publicaties

omslag Krachtswerking (Eurocode 0, 1 en 3)

Krachtswerking (Eurocode 0, 1 en 3)

H.H. Snijder en H.M.G.M. Steenbergen, Krachtswerking. Grondslagen voor het berekenen en toetsen van staalconstructies voor gebouwen volgens Eurocode 0, 1 en 3, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2011 (1e druk ; 2e gecorrigeerde oplage; inclusief correcties op de Eurocode t/m 2012)), ISBN 978-90-72830-87-6, formaat 23x25 cm, 284 p.

prijs: normaal € 115,00   bedrijfsleden BmS: € 105,00

Dit boek is – met korting – ook verkrijgbaar als onderdeel van de bundel B-A-S-I-S-G-E-D-R-A-G.

'Krachtswerking' behandelt de grondslagen voor het berekenen en toetsen van staalconstructies voor gebouwen volgens NEN-EN 1990 (Eurocode 0), NEN-EN 1991 (Eurocode 1) en NEN-EN 1993 (Eurocode 3) met de bijbehorende Nationale Bijlagen. • Hoofdstuk 1 behandelt de theorie en achtergronden van NEN-EN 1990 voor wat betreft constructieve veiligheid, betrouwbaarheid en rekenwaarden van de weerstand en de belasting. • Hoofdstuk 2 gaat over belastingen en vervormingen die zijn omschreven in NEN-EN 1991 en de bijbehorende Nationale Bijlagen. Aan bod komen de blijvende en de veranderlijke belastingen en met name de opgelegde belasting en de belasting door sneeuw en wind. Dit hoofdstuk bevat tevens drie uitgewerkte rekenvoorbeelden voor de belasting op een vloer van een woning, op een vrijstaande luifelkap en op de gevels van een kantoorgebouw. • Hoofdstuk 3 gaat over het modelleren, waarbij het schematiseren van constructies, verbindingen en materialen aan de orde komt en tevens wordt ingegaan op de eigenschappen van de doorsnede. • Hoofdstuk 4 behandelt de classificatie van raamwerken en de diverse rekenmodellen voor ongeschoorde en geschoorde raamwerken. • Hoofdstuk 5 gaat vervolgens dieper in op de deze rekenmodellen om de krachtsverdeling en de vervormingen te bepalen. • Hoofdstuk 6 behandelt het toetsen van (onderdelen van) staalconstructies volgens NEN-EN 1993-1-1. Op elementair niveau komt het toetsen aan de orde van de weerstand van doorsneden, de stabiliteit van centrisch gedrukte staven en de weerstand van geboute en gelaste verbindingen. • Hoofdstuk 7 tenslotte, behandelt op uitgebreide wijze het toetsen van de weerstand van doorsneden, zowel voor enkelvoudige snedekrachten als voor de combinatie ervan. Ook worden de principes van het toetsen van de weerstand van doorsneden volgens de elasticiteits- en plasticiteitstheorie behandeld. 'Krachtswerking' is niet alleen te gebruiken als studieboek op HBO- en TU-niveau, maar helpt ook de constructeur in de praktijk op weg in het labyrint van de Eurocodes. Behalve de toetsingsregels uit de Eurocodes komen ook de achtergronden bij deze toetsingsregels aan de orde. De auteurs – prof.ir. H.H. Snijder en ir. H.M.G.M. Steenbergen – zijn ervaren docenten op het gebied van (staal)constructies. • Bert Snijder is hoogleraar Constructief ontwerpen (Staalconstructies) aan de Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Bouwkunde. Hij is als lid van NEN-commissie TGB-Staal nauw betrokken bij de invoering van Eurocode 3 in Nederland. Sinds 2001 is hij namens NEN als nationale vertegenwoordiger van Nederland lid van de commissie CEN/TC250/SC3, de commissie die verantwoordelijk is voor het tot stand komen van Eurocode 3. • Henri Steenbergen is senior onderzoeker bij TNO, gespecialiseerd in (constructieve) veiligheid en het gedrag en het berekenen van (staal)constructies. Hij is vaak betrokken bij projecten, waarvoor door de bijzondere aard van de constructie moet worden uitgegaan van geavanceerde rekentechnieken of de grondslagen van de (staal)normen. –––––––––– 'Krachtswerking' is het derde boek in een nieuwe serie studieboeken – als opvolger van de serie '(Over)spannend staal' – die geheel aansluit op de Eurocodes. Inmiddels zijn ook verschenen: • J.W.B. Stark en R.J. Stark, 'Staal-beton. Toepassing en berekening van staal-beton constructies voor gebouwen volgens Eurocode 4 bij normale temperatuur en brand', Zoetermeer 2009, 228 p. • A.F. Hamerlinck, 'Brand. Brandveiligheid en berekening van de brandwerendheid van staalconstructies voor gebouwen volgens Eurocode 3', Zoetermeer 2010, 148 p. • J.W.B. Stark, 'Verbinden. Kenmerken van verbindingen in staalconstructies en het berekenen van mechanische verbindingsmiddelen en lassen volgens Eurocode 3', Zoetermeer 2012, 208 p. Bij de nieuwe serie Eurocode-studieboeken zijn ook te gebruiken: • 'Staalprofielen. Technische gegevens, weerstanden en brandwerendheid volgens Eurocode 3 van de meest gangbare profielen', Zoetermeer 2012 (2e druk), 238 p. • B. Potjes, H.H. Snijder en H.M.G.M. Steenbergen, 'GTS 2013. Grafieken en tabellen voor staal en staalconstructies voor gebouwen gebaseerd op Eurocode 0, 1 en 3', Zoetermeer 2013, 176 p.