Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Publicaties

omslag Verbinden (Eurocode 3)

Verbinden (Eurocode 3)

J.W.B. Stark, Verbinden. Kenmerken van verbindingen in staalconstructies en het berekenen van mechanische verbindingsmiddelen en lassen volgens Eurocode 3, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2012, ISBN 978-90-72830-89-0, formaat 23x25 cm, 208 p.

prijs: normaal € 88,50   bedrijfsleden BmS: € 80,00

Dit boek is – met korting – ook verkrijgbaar als onderdeel van de bundel A-A-N-S-L-U-I-T-E-N.

Verbinden behandelt de algemene kenmerken van verbindingen in staalconstructies en het berekenen van mechanische verbindingsmiddelen en lassen volgens NEN-EN 1993 (Eurocode 3).

• Hoofdstuk 1 bespreekt de rol van verbindingen in een staalconstructie en benoemt de verschillende onderdelen. Ook komen de belangrijkste aspecten bij het ontwerp en de detaillering aan de orde en wordt ingegaan op de rol van de computer bij het ontwerpen en berekenen van een staalconstructie.

Hoofdstuk 2 gaat over het meest toegepaste mechanische verbindingsmiddel in de staalbouw: bouten in gaten met speling (normale gaten, overmaatse gaten en sleufgaten). De kenmerken van bouten worden behandeld evenals de rekenregels voor het toetsen van verbindingen in staalconstructies met deze bouten.

• Hoofdstuk 3 behandelt de rekenregels voor het toetsen van mechanische verbindingsmiddelen wanneer bouten in gaten met speling niet zijn toegestaan of niet wenselijk zijn. Het betreft voorspanbouten, pasbouten, injectiebouten en pennen. Ook worden de rekenregels voor klinknagels kort besproken.

• Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de belangrijkste lasprocessen voor de staalbouw en van de meest gebruikte lasnaadvormen. Daarna wordt ingegaan op de lasprocedures om een goede lasverbinding te maken en op de methoden om eventuele lasfouten op te sporen en te beoordelen. Tot slot worden de principes behandeld van het berekenen van hoeklassen en van stompe lassen.

• Hoofdstuk 5 gaat over het berekenen van complete verbindingen die veel voorkomen in staalconstructies van gebouwen. Een complete verbinding is het geheel van elementen – inclusief eventuele kopplaten, schotten en hoekprofielen – én verbindingsmiddelen die samen de overdracht van de krachten in de aangesloten staven verzorgen. Het is daarbij van belang te bepalen hoe de krachten op de afzonderlijke onderdelen van de verbinding zijn af te leiden uit de uitwendige krachten op de verbinding.

De auteur – prof.ir. J.W.B. Stark – is emeritus-hoogleraard aan de TU Delft en TU Eindhoven en een ervaren docent op het gebied van staalconstructies. Ook verzorgt hij cursussen over dit onderwerp. Op grond van zijn ervaring is de inhoud van dit boek primair gericht op het onderwijs. Met de opgenomen aanwijzingen voor de toetsing volgens de Eurocode en de vele rekenvoorbeelden vormt de stof ook een nuttig rekengereedschap voor de constructeur in de praktijk en een handleiding voor toezichthoudende instanties.