Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Publicaties

omslag Staalprofielen (Eurocode 3)

Staalprofielen (Eurocode 3)

Staalprofielen. Technische gegevens, weerstanden en brandwerendheid volgens Eurocode 3 van de meest gangbare profielen, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2012 (2e druk), ISBN 978-90-72830-90-6, formaat 16x22 cm (in wire-o), 238 p.

prijs: normaal € 34,50   bedrijfsleden BmS: € 30,00

Dit boek is – met korting – ook verkrijgbaar als onderdeel van de bundel A-L-L-E  S-T-A-A-L-P-R-O-F-I-E-L-E-N.

Staalprofielen bevat de technische gegevens, weerstanden en brandwerendheid volgens Eurocode 3 van de meest gangbare profielen voor constructies in de staalbouw: balkstaal, geïntegreerde liggers, stafstaal, stripstaal en buis. Koudgevormde profielen zijn niet opgenomen, omdat de afmetingen van deze profielen te sterk afhangen van de fabrikant. De tabellen bij de profielen geven informatie over: • geometrie (zoals gewicht, afmetingen en verfoppervlak); • doorsnedegrootheden (zoals traagheidsmoment, traagheidsstraal en weerstandsmoment); • doorsnedeklasse (bij normale temperatuur en bij brand); • profielweerstand voor normaaldrukkracht, dwarskracht en buiging over de sterke en de zwakke as (zowel elastisch als plastisch) voor de staalsoorten S235 t/m S460; • brandwerendheid (profielfactor).

De profielweerstanden en de brandwerendheden zijn bepaald op basis van de Eurocode met de Nederlandse Nationale Bijlagen. Staalprofielen is bedoeld voor ontwerpers, constructeurs en (staal)bouwers die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met staalconstructies. Maar ook voor gebruik in het onderwijs is het boek geschikt.