Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Publicaties

omslag GLigger 1.11 (berekenen van geïntegreerde liggers)

GLigger 1.11 (berekenen van geïntegreerde liggers)

Baaij Software Engineering, GLigger 1.11 (1 gebruiker) (computerprogramma voor Windows 7 en 8, Vista of XP), Bouwen met Staal, Zoetermeer 2014.

prijs
bedrijfslid BmS
normaal aantal gratis download
GLigger 1.11 (1 gebruiker voor 30 dagen)   84,70 90,75
GLigger 1.11 (1 gebruiker) 514,25 556,60
GLigger 1.11 (2 gebruikers)   647,35 695,75
GLigger 1.11 (3 of meer gebruikers)   1875,50 1996,50

GLigger is een onmisbaar gereedschap voor elke constructeur: het berekent elke symmetrische geïntegreerde stalen ligger van het type IFB, SFB en THQ snel en eenvoudig volgens de Eurocode, óók bij brand. Het programma is gebruikersvriendelijk, intuïtief, compleet en werkt razendsnel. De vermelde prijzen zijn exclusief 21% btw en inclusief updates, onderhoud en support. De prijzen excl. btw bedragen voor bedrijfsleden BmS bijvoorbeeld bedragen dan respectievelijk € 70; € 425; € 535 en € 1550. Ga naar: http://www.bouwenmetstaal.nl/uploads/publicaties/gligger/SetupGLigger.exe voor een gratis demo-versie met beperkte functionaliteit. Brandwerendheid Beton beschermt bij brand het staal tegen een te snelle opwarming. Doordat de uitstekende onderflens niet wordt beschermd is de temperatuurverdeling in de ligger niet-uniform. NEN-EN 1993-1-2 voorziet niet in goede rekenregels om de brandwerendheid van geïntegreerde liggers in deze situatie te bepalen, omdat de norm uitgaat van een uniforme temperatuurverdeling. Efectis Nederland ontwikkelde in opdracht van Bouwen met Staal generieke rekenregels voor de brandwerendheid van liggers van het type IFB, SFB en THQ om bij brand de temperatuur in het staal te bepalen na 30, 60, 90 en 120 minuten in een aantal karakteristieke punten van de doorsnede. Deze rekenregels zijn in GLigger opgenomen.

Berekenen van geïntegreerde stalen liggers Het berekenen van een geïntegreerde stalen ligger is bewerkelijk. Bij normale temperatuur moet in de uiterste grenstoestand bij een plastische berekening de effectieve doorsnede worden bepaald. Door flensbuiging in dwarsrichting vermindert de bijdrage van de onderplaat (en bij SFB ook de bijdrage van de onderflens) in de plastische weerstand van de ligger. Het oppervlak van de onderplaat (en bij SFB ook de onderflens) wordt hierbij gereduceerd. Bij brand is de situatie nog complexer, doordat de temperatuur in een aantal punten van de doorsnede – bijvoorbeeld in de onderplaat – zeer hoog kan oplopen. Daardoor vermindert de vloeigrens ter plaatse evenals de moment- en dwarskrachtweerstand van de ligger.

Doorsnedeclassificatie GLigger toetst de verschillende onderdelen – zoals de uitstekende flenzen en de inwendige lijfplaten – op plooigevoeligheid bij normale temperatuur en bij brand voor profielen in doorsnedeklasse 1, 2 en 3.

Eigen profielafmetingen GLigger beschikt over een uitgebreide database van symmetrische IFB-, SFB- en THQ-profielen. De gebruiker kan de profielafmetingen aanpassen en zo een eigen profiel definiëren.

Statisch bepaalde en statisch onbepaalde liggers Geïntegreerde liggers worden meestal toegepast als vrij opgelegde ligger op twee steunpunten. GLigger biedt de mogelijkheid doorgaande liggers over drie of vier steunpunten te berekenen, óók bij brand.

Duidelijke uitvoer GLigger genereert een uitgebreid en leesbaar berekeningsrapport in rtf-fomaat (Word) of in pdf-formaat, inclusief tekeningen op schaal van de doorsnede. Alle gebruikte formules worden zowel in parametervorm als met ingevulde waarden weergegeven. Ook wordt de herkomst van de formules aangegeven: dus geen 'black box', maar een berekening die volledig inzichtelijk en transparant is en die daardoor ook handmatig is te controleren. Acceptatie van de berekening door bouw- en woningtoezicht vormt dan ook geen enkel probleem.

Demo-versie GLigger is te installeren op elke pc, werkend onder Windows 8, Windows 7, Vista of XP. De demo-versie is eenvoudig om te zetten naar een officiële licentie zonder beperkingen. Na bestelling ontvangt u van Baaij Software Engineering een e-mail met uw licentie. Deze licentie bestaat uit een gecodeerd ASCII-bestand met daarin de naam van uw bedrijf, de licentiecode en het soort licentie. Dit bestand plaatst u in de directory waar GLigger is geïnstalleerd (standaard is dat c:\Program Files\BouwenMetStaal\GLigger).