Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Publicaties

omslag Wegwijzer Constructiestaal (2e druk)

Wegwijzer Constructiestaal (2e druk)

C.H. van Eldik (samenst.), Wegwijzer Constructiestaal, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2013 (2e druk), ISBN 978-90-72830-88-3, formaat 10x17 cm, 148 p.

prijs: normaal € 9,75   bedrijfsleden BmS: € 9,75

Dit boek is – met korting – ook verkrijgbaar als onderdeel van de bundel A-L-L-E  S-T-A-A-L-P-R-O-F-I-E-L-E-N.

In de 'Wegwijzer Constructiestaal' staat alle belangrijke informatie over stalen halffabrikaten voor constructiedoeleinden handzaam bij elkaar in één boekje. Het is een gezamenlijke publicatie van Bouwen met Staal en de Staal Federatie Nederland (SFN). Samengevat vindt u in dit boekje de volgende informatie.

• Voorraadprogramma met per product de beschikbare afmetingen en staalsoorten die bij SFN-handelaren op voorraad liggen of die binnen drie werkdagen leverbaar zijn.

• Technische gegevens met per product de relevante normen, de maximale handelslengte en de belangrijkste ontwerpgegevens, zoals gewicht, afmetingen, weerstandsmoment en traagheidsmoment.

• Draagkrachtgrafieken voor eenvoudige liggers en kolommen voor de meest voorkomende situaties, waarbij u bij een gegeven belasting en een gegeven ligger- of kolomlengte snel en voldoende nauwkeurig het juiste profiel kunt schatten.

Naast technische informatie geeft dit boekje ook een duidelijk beeld van de beschikbaarheid van constructiestaal. Producten die wél worden gemaakt maar die zo incourant zijn dat de handel ze niet in haar standaard voorraadprogramma heeft opgenomen, zijn dus niet vermeld. Als u voor een staalconstructie de producten uit dit boekje kiest, kunt u ervan uitgaan dat deze direct of binnen enkele dagen door de staalhandel leverbaar zijn. In deze tweede druk is het voorraadprogramma geactualiseerd – met name dat van buisprofielen – en is de technische informatie, waar nodig, aangepast aan de Eurocode. Voor uitgebreide technische gegevens wordt verwezen naar het boek Staalprofielen.