Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Publicaties

omslag Geometrische vormen

Geometrische vormen

J. Oosterhoff, Geometrische vormen. Kenmerken van figuren en lichamen uit de klassieke meetkunde, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2013, ISBN 978-90-72830-92-0, formaat 16x22 cm, 136 p.

prijs: normaal € 9,75   bedrijfsleden BmS: € 9,75

Onder de beoefenaren van de wiskunde bestaat een duidelijke voorkeur voor een algebraïsche behandeling: het werken met woorden, letters, cijfers en tekens met weinig afbeeldingen. In de laatste decennia is de meetkunde in het onderwijs op een tweede plan gekomen. Toch is de geometrie een interessant vakgebied voor een aantal doelgroepen, zoals ingenieurs, architecten, industrieel vormgevers en beeldende kunstenaars. De opgenomen meetkundige vormen en onderwerpen in dit boek zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de klassieke Euclidische meetkunde die begon bij de Grieken en later, na de middeleeuwen, werd voortgezet. In een tijd waarin de computer bijna onbeperkte mogelijkheden biedt is het toch nuttig te weten wat de wiskundige oorsprong is van veel wiskundige vormen en wat de juiste benamingen zijn. Daarbij is volledigheid allerminst een doel. Het gaat in dit boek vooral om een keuze uit de vele meetkundige figuren en lichamen met een voorkeur voor karakteristieke vormen die ook construeerbaar zijn met passer en liniaal.

De auteur – prof.ir. J. Oosterhoff – was oprichter en directeur van adviesbureau ABT. Tevens was hij hoogleraar Draagconstructies aan de Technische Universiteit Delft.