Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Publicaties

omslag Canon van de Nederlandse brug

Canon van de Nederlandse brug

E. van Blankenstein, J. van den Hoonaard en F.J. Remery, Canon van de Nederlandse brug. 2000 jaar brughistorie, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2016, ISBN 978-90-72830-96-8, formaat 24x21,6 cm, 244 p.

prijs: normaal € 28,00   bedrijfsleden BmS: € 28,00

Verschijnt 12 november 2016 Iedere Nederlander komt bijna dagelijks wel een brug tegen: vanaf de weg of vanaf het water. De Canon van de Nederlandse brug – die een periode van tweeduizend jaar omvat, onderverdeeld in acht tijdvakken – belicht de historie van de bruggenbouw in Nederland . Aan de hand van 43 ‘vensters’ worden de betekenis en het functioneren van bruggen (waaronder ook viaducten, aquaducten en ecoducten) in de loop van de eeuwen beschreven en geïllustreerd. Veel aandacht gaat uit naar bruggen van de laatste tweehonderd jaar. Immers in die tijd raakten de ontwikkelingen in een stroomversnelling door de komst van de spoorwegen en de explosieve groei van het autoverkeer daarna. De laatste decennia is er, naast de techniek van de bruggenbouw zelf, ook steeds meer aandacht voor de vormgeving van bruggen. Na het lezen van deze canon zullen herkenning van en waardering voor de Nederlandse brug met u meereizen door het land. Kortom: bruggen, het blijft feest.