Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Publicaties

omslag Aardbevingsbestendig ontwerpen (Technisch dossier #5)

Aardbevingsbestendig ontwerpen (Technisch dossier #5)

R.H.J. Bruins, C.A. Dol, B. Elferink, H. Gietema, H.G. Kraaijenbrink, M.B.J. van Odenhoven, P. Ratchatasavee en M.M.J. Spanenburg, Aardbevingsbestendig ontwerpen. Rekenvoorbeelden volgens NPR 9998 (2015) (Technisch dossier 5), Bouwen met Staal, Zoetermeer 2018, formaat A4, 166 p.

prijs: normaal € 0,00   bedrijfsleden BmS: € 0,00

download:

1625-1.pdf

Dit technisch dossier maakt constructeurs vertrouwd met het rekenen met aarbevingingsbelastingen volgens NR 9998 (2015). Aan de hand van vijf rekenvoorbeelden wordt de berekeningsaanpak toegelicht en uitgewerkt voor een vierlaags kantoorgebouw met een staalskelet met betonnen vloeren (rekenvoorbeeld 1 en 2), een bestaand (voornamelijk éénlaags) schoolgebouw in staal (rekenvoorbeeld 3), een stalen bedrijfshal (rekenvoorbeeld 4) én het versterken met staal van een rij woningen van kalkzandsteen met betonnen vloeren (rekenvoorbeeld 5).

De rekenvoorbeelden zijn besproken en gecontroleerd door TC 13 (Aardbevingsbestendig ontwerpen) van de vereniging Bouwen met Staal. De rekenvoorbeelden sluiten aan op twee themanummers over aardbevingsbestendig ontwerpen van het vakblad Bouwen met Staal, zie nr. 248 (december 2015) en nr. 255 (februari 2017). Een technisch dossier informeert constructeurs, (bouwkundig) ontwerpers, overheden en studenten over constructieve en bouwtechnische onderwerpen. Deskundigen en direct betrokkenen vertellen over de achtergronden bij hun ontwerp, over bestaande, nieuwe of vernieuwde normen en rekenregels óf over hun eigen praktijkervaringen.

In de serie 'Technisch Dossier' verschenen eerder: #1 Wateraccumulatie (2006) #2 Vloeren van kanaalplaten met geïntegreerde stalen liggers (2007) #3 Eurocode 3: opzet en vergelijk met TGB 1990 (2007) #4 Koudgevormde profielen (2010).