Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Publicaties

omslag Toetsing ontwerp geschoorde hal (Technisch dossier #6)

Toetsing ontwerp geschoorde hal (Technisch dossier #6)

M.B.J. van Odenhoven, Toetsing ontwerp geschoorde hal (Technisch dossier #6), Bouwen met Staal, Zoetermeer 2020, formaat A4, 65 p.

prijs: normaal € 37,50   bedrijfsleden BmS: € 32,50

Dit boek is – met korting – ook verkrijgbaar als onderdeel van de bundel H-A-L-L-E-N.

Het boek Hallen behandelt de kenmerken en constructiesystemen van stalen hallen en het ontwerp van een éénbeukige geschoorde hal volgens Eurocode 3. Hoofdstuk 7 van Hallen beschrijft het constructief ontwerp van een geschoorde hal in de fase van voorontwerp naar definitief ontwerp. Als aanvulling hierop behandelt dit Technisch Dossier #6 de toetsing van een geschoorde hal volgens Eurocode 3. De tekst is een bundeling van de (licht gecorrigeerde) serie artikelen die in 2019 en 2020 zijn verschenen in het vakblad Bouwen met Staal, aangevuld met twee nieuwe artikelen over randliggers en verbindingen in een stalen hal.