Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Publicaties

omslag Hallen

Hallen

M.A. Barendsz, C.H. van Eldik, A.F. Hamerlinck, J.P. den Hollander, M.B.J. van Odenhoven, J.A.M. Roosendaal en H.H. Snijder, Hallen. Kenmerken en constructiesystemen van stalen hallen en het ontwerp van een éénbeukige geschoorde hal volgens Eurocode 3, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2019, ISBN 978-90-72830-99-9, formaat 23x25 cm, 280 p.

prijs: normaal € 134,50   bedrijfsleden BmS: € 119,50

download:

inhoud.pdf

Dit boek is – met korting – ook verkrijgbaar als onderdeel van de bundel H-A-L-L-E-N.

Hallen behandelt de kenmerken en constructiesystemen van stalen hallen en het ontwerp van een éénbeukige geschoorde hal volgens Eurocode 3. Hallen is niet alleen te gebruiken als studieboek op HBO- en TU-niveau, maar bevat ook voor de constructeur in de praktijk nuttige informatie.

• Hoofdstuk 1 gaat over de bouwopgave van hallen en behandelt de algemene (niet-constructieve) aspecten die te maken hebben met het ontwerp van een (stalen) hal, zoals: de typologie en gebruiksfuncties, de verschillende opdrachtgevers, de bedrijfsactiviteiten en het programma van eisen, het bouwproces, de bouwkosten én de duurzaamheid.

• Hoofdstuk 2 bespreekt de gebruikelijke geïsoleerde gevel- en daksystemen, met name opbouwsystemen, sandwichpanelen en warmdak.

• Hoofdstuk 3 gaat over de stabiliteit van hallen – de overdracht van horizontale en verticale belastingen naar de fundering – toegelicht aan de hand van éénbeukige hallen met een plat dak.

• Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de constructiesystemen voor hallen met overspanningen tot zo’n 25 m. Besproken worden de diverse kolom/ligger-systemen, portaalconstructies en bogen én enkele bijzondere mogelijkheden, zoals ruimtelijke constructies en hang- en kabelconstructies.

• Hoofdstuk 5 behandelt de brandveiligheid van hallen, waarbij allereerst enkele begrippen en definities worden toegelicht. Daarna komen de verschillende brandveiligheidseisen en bijbehorende oplossingen aan de orde. Ook wordt ingegaan op gelijkwaardige oplossingen voor grote hallen (met een oppervlakte van meer dan 2500 m2) en worden de kenmerken van sprinklers en van rook- en warmteafvoerinstallaties besproken.

• Hoofdstuk 6 gaat over kraanbanen in industriële productie- en opslaghallen en met name over bovenloopkranen. Behandeld worden enkele ontwerpaspecten, met name de belastingen op en de detaillering en berekening van de kraanbaanligger. Ook wordt globaal ingegaan op enkele vermoeiingsaspecten.

• Hoofdstuk 7 toont in detail hoe de aanpak van het constructief ontwerp van een éénbeukige geschoorde hal verloopt. Op basis van het vooronderzoek worden de uitgangspunten en de belastingen vastgelegd. Vervolgens wordt aangegeven welke keuzen in het voorontwerp mogelijk zijn en wat de consequenties hiervan zijn op de keuze en uitwerking van de staalconstructie. 

Aanvullend op het boek Hallen, is ook verschenen Technisch dossier #6 (Toetsing ontwerp geschoorde hal).